المپیاد دبی
سومین نمایشگاه خدمات پس از فروش در سال 94
کلاسهای آموزشی آشپزی
دومین نمایشگاه خدمات پس از فروش در سال 92
اولین نمایشگاه خدمات پس از فروش در سال 91
مرکز آموزش فنی و حرفه ای واقع در شهر قدس
خدمات صورتی (خدمات زوجین)
برگزاری دوره های آموزشی MOT
نمایشگاه آموزش در سال 92
شرکت مشتریان گلدیران