درخواست همکاری با شرکت مشتریان گلدیران


عکس

مشخصات

نام
نام خانوادگی
جنسیت
کد ملی
شماره شناسنامه
عکس
تاریخ تولد
ملیت
دین
مذهب
گروه خونی

اطلاعات تماس

استان محل تولد
موبایل
منزل
کد پستی
استان محل سکونت
شهر محل سکونت
آدرس

تکمیلی

وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
نام پدر
نام همسر

نظام وظیفه

وضعیت نظام وظیفه
تاریخ شروع خدمت
تاریخ پایان خدمت

مسکن

ایمیل
وضعیت مسکن

تحصیلات

آخرین مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
گرایش تحصیلی
معدل آخرین مقطع
نوع دانشگاه
محل اخذ مدرک

زبانهای خارجی

عنوان
مکالمه
نوشتن
درک مطلب
ترجمه
نام موسسه

دوره های آموزشی و مهارت ها

نام دوره
مدت زمان(ساعت)
نام موسسیه
محل موسسیه
توضیحات

سوابق شغلی

سمت
نام سازمان
تلفن شرکت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
در صورت اشتغال به کار لطفا" تاریخ پایان را خالی بگذارید
نوع استخدام
وضعیت بیمه
آدرس شرکت
علت خروج

شغل درخواستی

شغل درخواستی
حقوق درخواستی(ریال)
تاریخ آمادگی برای همکاری

ثبت مشخصات تعدادی از آشنایان

نام
نام خانوادگی
شغل
نوع آشنایی
تلفن محل کار
آدرس محل کار

سایر اطلاعات

وسیله شخصی
سابقه بیمه/شماره بیمه
مصرف دخانیات/نوع
بیماری خاص/نوع
سابقه قضایی/نوع
رنگ مورد علاقه
مرخصی استعلاجی سال قبل/روز
اوقات فراغت
اقوام شاغل در گلدیران/نام
نحوه آشنایی با شرکت
امکان کار در شیفت شب

اولویت بندی انتظارات از شغل مورد نظر

حقوق و مزد کافی
ارتقا و رشد
امنیت شغلی
محیط کار مناسب
قدردانی مقابل انجام کار
Loading..
ارتباط با سرویس دهنده